Turkuenergia

Organisaatiorakenne ja tytäryhtiöt

Turku Energia on Varsinais-Suomen johtava energiayhtiö ja yksi Suomen suurimmista alan yhtiöistä. Toimintaamme kuuluu sähkön, kaukolämmön ja jäähdytyksen tuottaminen, hankkiminen ja siirtäminen sekä energiantuotantolaitosten ja energiaverkkojen kehittäminen, rakentaminen ja ylläpitäminen.

Turku Energia -konsernin emoyhtiö on Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab, jonka omistaa Turun kaupunki. Turku Energia -konserni on organisoitu liiketoimintaperusteisesti. Energialiiketoimintaa harjoittavat Lämpöyksikkö ja Energiaratkaisut -yksikkö.  Sähkön siirtoliiketoimintaa harjoittaa tytäryhtiö Turku Energia Sähköverkot Oy (omistusosuus 100 %). Verkostotekniikka-yksikkö harjoittaa palveluliiketoimintaa ja Tuotantopalvelut-liiketoimintayksikkö tuottaa käyttö- ja kunnossapitopalveluita yhtiön omaan tarpeeseen sekä Turun Seudun Energiantuotanto Oy:lle. Konsernin ja liiketoimintojen tarvitsemat liiketoiminnan tukipalvelut tuottaa Konsernipalvelut-yksikkö. Konsernin asiakaspalvelu-toiminnoista vastaa Energiaratkaisut-yksikkö.

turkuenergia_organisaatiokaavio

Turku Energian tytäryhtiöt ja omistusosuudet

Turku Energia Sähköverkot Oy (100 %)

Yhtiö huolehtii toimialueellaan sähköenergian toimituksesta asiakkailleen, konsernin sähköverkko- omaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä sekä verkon toimitusvarmuudesta ja verkkopalvelusta.

Turun Seudun Kaukolämpö Oy (60,75 %)

Turun Seudun Kaukolämpö Oy on seudullinen kaukolämmön siirtoyhtiö. Sen muita osakkaita ovat Kaarinan,
Naantalin ja Raision kaupungit sekä Fortum Power and Heat Oy.

Turku Energian osakkuudet ja omistusosuudet energiantuotannossa

Turun Seudun Energiantuotanto Oy (43,5 %)

Yritys toimittaa osakkailleen lämpöä, jäähdytystä ja sähköä. Yhtiön muut osakkaat ovat Fortum Power and Heat Oy sekä Naantalin kaupunki. Turku Energia hankkii TSE:ltä Naantalin voimalaitoksella, Orikedon biolämpökeskuksessa ja Kakolan lämpöpumpuilla tuotettua lämpöä, jäähdytystä ja sähköä.

Svartisen Holding AS (34,74 %)

Yritys omistaa vesivoimalaitososuutta hallitsevan norjalaisen Eastern Norge Svartisen AS:n koko osakekannan sekä lisäksi 10 prosentin osuuden Etelä-Norjassa toimivasta vesivoiman tuotantoyhtiö Hafslund Produksjon Holding AS:stä. Muut osakkaat ovat Vantaan Energia Oy ja Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö.

Suomen Hyötytuuli Oy (12,5 %)

Suomen suurimpiin kuuluva tuulivoimayritys tuottaa tuulisähköä Porissa ja Raahessa sijaitsevissa tuulivoimalaitoksissa sekä kehittää aktiivisesti uutta tuotantoa.

Voimaosakeyhtiö SF Oy (3,77 %)

Turku Energia omistaa Voimaosakeyhtiö SF:stä 3,77 %. Voimaosakeyhtiö SF omistaa Fennovoima Oy:stä 66 prosenttia. Fennovoima Oy rakennuttaa ydinvoimalaa Pyhäjoelle.

Kolsin Voima (22,5 %)

Kolsin Voima on viiden suomalaisen energiayhtiön omistama vesivoiman tuotantoon keskittynyt yhtiö, josta Turku Energia omistaa 22,5 %. Yhtiön omistuksessa ovat Kokemäen- ja Kymijoessa sijaitsevat Kolsin, Korkeakosken ja Koivukosken vesivoimalaitokset. Yhtiön muut omistajat ovat Oulun Energia Oy, Vantaan Energia Oy, Pori Energia Oy ja Oulun Seudun Sähkö.