Turkuenergia

Asiakkaat

Olemme lähellä, näemme kauas

Asiakkaamme ovat strategiamme keskiössä, ja paikallisena energiakumppanina tarjoamme heille kokonaisvaltaisia energiaratkaisuja. Kehitämme jatkuvasti uusia ja innovatiivisia palveluita, jotka tekevät asiakkaidemme elämän ja arjen helpoksi. Panostamme ympäristöystävällisiin energiapalveluihin, jotka vievät seutukuntaa kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Turku Energian asiakkaita ovat kotitaloudet, yritykset ja taloyhtiöt. Olemme asiakkaidemme kokonaisvaltainen energiakumppani. Asiakkaamme saavat meiltä saman katon alta kaikki tarvitsemansa energiaratkaisut ja energiatehokkuusneuvonnan.

Tarjoamme asiakkaillemme paikallisesti ja uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä ja lämpöä. Kaukolämpömme tuotettiin vuonna 2021 75-prosenttisesti uusiutuvalla energialla. Sen lisäksi asiakkaidemme on mahdollista Lämmön ja Sähkön Ekotakuu-palveluiden kautta saada lämpö ja sähkö 100- prosenttisesti uusituvalla energialla tuotettuna. Myös toimitusvarmuutemme on huippuluokkaa.

Tarjoamme asiakkaillemme älykkäitä energiaratkaisuja sekä hiilineutraalia ja paikallista energiaa.

Teemme jatkuvasti tekoja, joilla on vaikutuksia yhteiskuntaan ja ympäristöön. Tarjoamme yksityis- ja yritys- ja taloyhtiöasiakkaillemme energiaratkaisuja, joilla he voivat myös itse tuottaa energiaa, kuten aurinkosähköpaneeliratkaisuja tai kokonaisia aurinkovoimaloita. Yritykset saavat meiltä energiatehokkuusneuvontaa, jolloin autamme yrityksiä hiilineutraaliustavoitteissa sekä tuomme taloudellista menestystä energiansäästöllä.

Asiakkaamme arvioivat meidät kestävässä kehityksessä Suomen ykköseksi

Asiakastyytyväisyys näkyi myös tutkimustuloksissa. Olemme ympäristöasioissa toimialamme edelläkävijä ja saavutimmekin vuonna 2021 asiakkaidemme arvioimana ykkössijan kestävää kehitystä mittaavassa indeksissä osana EPSI Ratingin tekemiä asiakastyytyväisyystutkimuksia. Asiakastyytyväisyydessä sähkönmyynnin kuluttaja-asiakkaamme arvioivat meidät tutkimuksen ykköseksi ja kaukolämmön yksityis- ja yritysasiakkaat toiselle sijalle.

Sekä sähkönmyynnin kuluttaja-asiakkaiden että kaukolämmön kuluttaja- ja yritysasiakkaiden tutkimuksissa (emme osallistuneet vuonna 2021 sähkönmyynnin yritysasiakkaiden tutkimukseen) Turku Energia saavutti kärkipaikan kestävän kehityksen indeksissä. Kestävän kehityksen indeksissä mitataan asiakkaiden näkemyksiä ja arvioita yritysten vastuullisuudesta laaja-alaisesti, huomioiden kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvät sosiaaliset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset sekä ympäristönäkökohdat.

Sähkönmyynnin yksityisasiakkaiden keskuudessa Turku Energian asiakkaat olivat kaikista tyytyväisimpiä. Saimme korkeimmat arviot sekä imagossa että rahalle saatavassa vastineessa. Tutkimuksen tuloksissa korostui paikallisuuden lisäksi myös luotettavuus.

Kaukolämmön asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin nyt ensimmäistä kertaa ja sijoituimme kokonaistuloksissa toiseksi vain indeksipisteen päähän ykkössijasta. Korkeimmat pisteet Turku Energia sai asiakkaiden keskuudessa parhaaksi koetun imagon, korkealle arvostetun tuotelaadun, palvelulaadun ja rahalle saatavan vastineen ansiosta.

harri_salo

”Kiitämme asiakkaitamme luottamuksesta. Pidämme kirkkaana mielessämme, että kehitys päättyy tyytyväisyyteen. Kehitämmekin jatkuvasti asiakkuuksiemme hallintaa ja palvelukanaviemme toimintaa, sillä haluamme pitää asiakkaamme tyytyväisinä. Erittäin tärkeää meille on paikallisuus, se että olemme läsnä Turun seutukunnassa. Vastuullisuuden ja paikallisuuden merkitys korostuukin asiakkaidemme mielissä. Tätä kautta haluamme olla mukana kasvattamassa paikallista elinvoimaa ja olla paras energiakumppani asiakkaillemme.”

Harri Salo, Myyntijohtaja

Katsaus vuoteen 2021

Sekä yritys- että kuluttaja-asiakkaidemme määrä jatkoi nousuaan myös vuonna 2021. Kun koronapandemia puhkesi keväällä 2020, taloudellinen epävarmuus vaikutti asiakkaidemme palveluinvestointeihin. Vuonna 2021 yritysten ja kuluttaja-asiakkaiden halu investoida kestävään kehitykseen, aurinkopaneeleihin ja autojen latausratkaisuihin palautui.

Palvelumyynnissä onkin ollut kova kysyntä aurinkopaneeleista ja autojen latausratkaisuista. Sekä kuluttajat että yritysasiakkaat ovat halunneet investoida niihin.

Yksi merkittävä aurinkovoimalahanke oli Salo IoT Campus, jonne rakennutimme loppuvuonna palveluna toimitettavan 1134 aurinkopaneelista koostuvan aurinkovoimalan. Voimalan arvioitu tuotantomäärä on 374 megawattituntia (MWh) vuodessa. Määrä vastaa noin 180 kerrostaloasunnon vuotuista sähköntarvetta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 50 tonnilla vuodessa.

Kanta-asiakasohjelmamme on vakiintunut ja kehitimme sitä vuonna 2021 edelleen. Ohjelmaan liittyi uusia käyttäjiä ja kumppanuusyritysten määrä kasvoi.

Otimme keväällä onnistuneesti käyttöön uuden asiakastietojärjestelmän. Valmistauduimme vuoden mittaan myös tietojärjestelmien ja prosessien osalta Datahubin käyttöönottoon helmikuussa 2022.

Viestimme asiakkaillemme Turku Energiasta, asiakkuuteen liittyvistä asioista sekä energia-alasta monikanavaisesti internet-sivuillamme, uutiskirjeissämme, Valopilkku-asiakaslehden painetussa ja sähköisessä versiossa, tapahtumissa, asiakastiedotteissamme sekä sosiaalisen median kanavissamme. Koronapandemian takia jatkoimme turvallisia tapaamisia etäyhteyksien avulla.

Lanseerasimme älykkään lämmönjakokeskuspalvelun

Vuoden alussa lanseerasimme kaukolämmön neljännen sukupolven lämmönjakokeskuspalvelun, joka tarjoaa taloyhtiöille ja yrityksille uudenlaisen näkymän kiinteistön lämmitykseen ja mahdollistaa sen energiatehokkuuden parantamisen. Älykkään lämmönjakokeskuspalvelun avulla yritykset ja taloyhtiöt voivat päivittää vanhan kaukolämpöjärjestelmänsä tulevaisuuden järjestelmään vaivattomasti ja vihreitä arvoja kunnioittaen. Käyttäjät voivat seurata kiinteistöjen lämmitystä etänä selainpohjaisella järjestelmällä.

Palvelun avulla kiinteistön energiatehokkuutta voidaan parantaa esimerkiksi lämpötilojen muutoksilla ja tehonrajoituksilla. Palvelun kautta lämmönjakokeskus on mahdollista uusia leasing-palveluna, jolloin asiakkaan ei tarvitse ottaa lainaa uusintaa varten. Leasing-sopimuksella olevat lämmönjakokeskukset kuuluvat Turku Energian huolenpitoon sopimuskauden ajan.

Sähkömarkkinat käyttäytyivät poikkeuksellisesti

Sähkömarkkinat käyttäytyivät vuonna 2021 poikkeuksellisesti ja ennakoimattomasti aiheuttaen merkittäviä sähkönhankinnan riskejä. Tuntihinnat nousivat ennennäkemättömän korkealle. Turku Energian asiakkaista yli 99%:lla on kiinteähintainen sähkösopimus, joten pörssihintojen heilahtelut vaikuttivat pieneen osaan asiakkaistamme.

Turku Energia Sähköverkot Oy laski siirtohintojaan 1.1.2021 alkaen. Hinnanalennuksen vaikutus oli tyyppikäyttäjästä ja sähkön kulutuksesta riippuen verottomana keskimäärin kuusi prosenttia, verollisena keskimäärin neljä prosenttia. Turku Energia Sähköverkot Oy kuuluu Suomen edullisimpien sähköverkkoyhtiöiden joukkoon.

Kaukolämmön hintakehitys jatkui laskevana. Hintakehitykseen vaikuttivat viimeisen kahden vuosikymmenen aikana tehdyt investoinnit uusiutuvaan energiantuotantoon, verkostohyötysuhteen parantuminen sekä lämmön käyttö- ja kunnossapidon parissa tehty kehitystyö muun muassa tuotannon optimoinnin osalta.

Yksityisyydensuoja

Toimintatapamme noudattavat henkilötietosuojaa koskevia määräyksiä ja asetuksia. Käsittelemme ja säilytämme asiakastietojamme tietoturvallisesti ja takaamme asioinnin luottamuksellisuuden ja yksityisyydensuojan. Käytämme asiakastietoja ainoastaan asiakassuhteen hoitoon, eikä niitä luovuteta edelleen ilman asiakkaan suostumusta.