Turkuenergia

Turku Energia -konsernin tilinpäätös ja avainluvut

Voit ladata alla olevasta linkistä Turku Energian hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2021.

Tilinpäätös (PDF)

Konsernin avainluvut

2021 2020 2019 2018 2017
Liikevaihto, milj. euroa 333,2 253 276,8 258,7 255
Liikevoitto, milj. euroa 22,4 21,7 18,5 15,2 17,8
prosentteina liikevaihdosta 6,7 8,6 6,7 5,9 7
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, milj. euroa 37,4 29,7 23,3 23,2 27,6
Tilikauden tulos, milj. euroa 31,3 26 20,1 20,7 24,1
Taseen loppusumma, milj. euroa 470,6 383,7 376,7 391 360,9
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 27 25 16 32,2 23,8
prosentteina liikevaihdosta 8,1 9,9 5,8 12,4 10,8
Pysyvät vastaavat, milj. euroa 308,3 301,1 287,8 310,4 288,2
Vaihto-omaisuus, milj. euroa 2,6 2,1 2,4 2,3 2
Saamiset, milj. euroa 75,2 60,4 54,7 54,4 53
Rahat ja pankkisaamiset, milj. euroa 84,5 20 31,8 24 17,7
Oma pääoma, milj. euroa 174 162,7 156,7 154,5 151,9
Oman pääoman tuotto ROE, prosenttia 19,6 16,3 12,9 13,6 16,2
Sijoitetun pääoman tuotto ROI, prosenttia 14,6 12,3 10 10,3 13,5
Gearing, prosenttia 56,3 60,2 63,9 64,8 59,5
Omavaraisuusaste, prosenttia 34,6 42,4 41,6 39,6 42,1
Osinko yhteensä, milj. euroa 20 20 18 18 18
Henkilökunta keskimäärin 329 338 339 282 286