Turkuenergia

57,1 milj. euroa

verojalanjälki 2020

n. 20 milj.euroa

osinkoa omistajalle.

Positiivinen vaikutus koko seutukuntaan

Turku Energialla on merkittävä rooli yhteiskunnassa ja etenkin paikallisesti Turun seudulla. Luomme arvoa omistajallemme Turun kaupungille sekä asiakkaillemme ja sidosryhmillemme. Turku Energia on tärkeä paikallinen veronmaksaja ja työllistäjä. Maksamme merkittävän summan osinkoja omistajallemme, joka käyttää ne alueen hyvinvointiin ja palveluihin. Olemme myös vahvasti sitoutuneet Turun kaupungin ilmastotavoitteisiin.

Vastuullisuus on keskeinen osa Turku Energian liiketoimintaa ja strategiaa. Taloudellinen vastuu limittyy tiukasti Turku Energiassa sosiaaliseen- ja ympäristövastuuseen. Kannattava liiketoiminta luo edellytykset koko konsernin vastuullisuudelle. Olemme investoineet jo kahden vuosikymmen ajan uusiutuvaan energiatuotantoon, ja tulokset näkyvät nyt vahvoina taloudellisina lukuina asiakastyytyväisyydessä, huoltovarmuudessa ja vähentyneissä ominaispäästöissä.

Vuosi 2021 oli Turku Energialle taloudellisesti hyvä vuosi. Turku Energia -konsernin liikevaihto nousi edellisvuodesta ollen 333,2 milj. euroa (2020: 253,0 milj. euroa). Liikevoitto oli 22,4 milj. euroa (21,7 milj. euroa). Varsinaiset investoinnit olivat 23 milj. euroa (16,0 milj. euroa).

Turku Energia -konserni maksoi vuodelta 2021 yhteiskunnalle huomattavan määrän veroja ja maksuja, kuten yhteisö- ja arvonlisäveroja sekä sähköveroja, yhteensä 65,2 milj. euroa (57,1 milj. eur). Vuonna 2021 Turku Energia maksoi omistajalleen Turun kaupungille osinkoa noin 20 milj. euroa vuoden 2020 tuloksesta.

mia_osterberg

”Vuosi 2021 oli Turku Energialle taloudellisesti erittäin hyvä. Kannattava liiketoiminta tukee kaikkia vastuullisuustavoitteitamme. Luomme arvoa asiakkaillemme, sidosryhmillemme ja omistajallemme Turun kaupungille ja sitä kautta koko seutukunnalle.”

Talousjohtaja Mia Österberg

Investoinnit

Vuoden 2021 Investoinnit kohdistuivat pääosin verkostojen siirtokyvyn sekä toimintavarmuuden parantamiseen ja ylläpitämiseen. Lisäksi Turku Energia on osakkuusyhtiönsä Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n kautta mukana kiertotaloutta tukevassa hankkeessa, jonka ansiosta Naantalin voimalaitoksessa voidaan lähitulevaisuudessa käyttää energiantuotannossa SRF-kierrätyspolttoaineita, joilla korvataan fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Kierrätyspolttoaine SRF on kaupan ja teollisuuden alalta tulevaa kierrätykseen kelpaamatonta jaetta eli esimerkiksi likaantunutta paperia, puuta, pahvia tai muovia. SRF:n käyttö tukee kiertotaloutta ja SRR tulee korvaamaan fossiilisia polttoaineita.

Hankinnat

Konsernimme hankintoja ohjaa lainsäädäntö, hyvä hallintotapa ja hyvän liiketoiminnan periaatteet. Turku Energian toimittajaverkostoon kuuluu noin 450 eri alojen toimittajaa. Merkittävä osa konsernin tavaran ja palvelun toimittajista toimii konsernin toimialueella. Vuonna 2021 materiaalien ja palveluiden ostot olivat yhteensä 283,5 milj. euroa ( vuonna 2020 210,4 milj. eur).

Edellytämme urakoitsijoidemme ja toimittajiemme toimivan vastuullisesti ja lainsäädännön mukaisesti. Valvomme toimittajiemme vastuullisuutta tarvittaessa auditoinneilla. Selvitämme, että sopimuskumppanimme täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteensa. Aliurakoitsijoiltamme osalta huomioimme kaluston vähäpäästöisyyden kilpailutuksissamme.

Asiakkaitamme ovat kotitaloudet, yritykset, julkiset toimijat ja taloyhtiöt. Toiminta-alueemme painottuu Varsinais-Suomeen, mutta myymme sähköä koko Suomeen. Toiminnastamme asiakkaillemme syntyvä arvo muodostuu toimitusvarmasta ja ympäristöystävällisestä sähköstä ja lämmöstä, kilpailukykyisestä hinnoittelusta ja laadusta, kattavasta tuote- ja palveluvalikoimastamme, monikanavaisesta viestinnästä ja asiointimahdollisuuksista sekä energiaan liittyvästä neuvonnasta.

Saavutimme vuonna 2021 Epsi Ratingin tekemässä tutkimuksessa energia-alan yhtiöiden asiakastyytyväisuuden kokonaisarvioinnissa ykkössijan.

Lue lisää täältä »

Toiminnan tehostaminen

Vastuulliseen liiketoimintaan kuuluu toiminnan tehostaminen kannattavuuden ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Yksi vuoden 2021 keskeisimmistä hankkeista oli uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto. Uusi tietojärjestelmä tukee talouden ja liiketoiminnan prosesseja ja lisää automatisointia.

Sponsorointi

Vaikutamme paikallisesti myös tukemalla urheilua, kulttuuria sekä ympäristö- ja avustusjärjestöjä. Olemme mukana myös erilaisissa yhteiskunnallisissa hankkeissa. Sponsorointikohteiden valinnassa painotamme yhteistä arvomaailmamme sponsoroitavan kohteen kanssa sekä muita meille tärkeitä tekijöitä kuten ympäristövastuullista toimintaa, lasten ja nuorten huomioimista toiminnassa sekä paikallisuutta.

Vuonna 2021 tuimme erilaisia kohteita noin 0,2 miljoonalla eurolla (0,2 milj. eur).

Sponsorointikohteitamme olivat muun muassa Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin vanhusten ystävätoiminnan tukeminen, Varsinais-Suomen Yrityskylä -hanke, Pidä Saaristo Siistinä ry, Paavo Nurmi Games, TPS:n jääkiekkoseura, Raision Loimu, Aura Golf, Tuto, Turun Musiikkijuhlat ja TPS salibandy.

Tutustu Turku Energia -konsernin tilinpäätökseen vuodelta 2021.