Turkuenergia

Vuoden 2021 keskeiset tapahtumat

ecology

Kaukolämpömme on Suomen vihreintä

Turun seudulla kaukolämmön ominaispäästöt ovat tippuneet 65 prosenttia vuodesta 2017 vuoteen 2021 ja ne pienenevät edelleen nopeammin verrattuna valtakunnalliseen tasoon.

- Osakkuusyhtiömme Turun Seudun Energiantuotannon omistamat Naantali 4 -monipolttoainelaitos, Orikedon biolämpökeskus ja Kakolan lämpöpumput sekä Turku Energian omistama Luolavuoren pellettilämpölaitos ovat olleet investointeja hiilineutraaliin kaukolämmön tuotantoon. Lähivuosien aikana voimme siirtyä fossiilisista polttoaineista lähes kokonaan uusiutuvilla energiantuotantomuodoilla tuotettuun kaukolämpöön. Tavoittelemme hiilineutraaliutta ennen vuosikymmenen loppua, Turku Energian tuoteryhmäpäällikkö Lotta Lyytikäinen sanoo.

euro

Myymämme kaukolämmön hintakehitys jatkui laskevana

Turku Energia on tehnyt määrätietoista siirtymää fossiilisista polttoaineista kohti uusiutuvia polttoaineita. Tämä on merkittävä tekijä kaukolämmön hinnan laskusuunnassa.

- Kaukolämmön laskevan hintakehitys on ennen kaikkea Turun seudulla uusiutuvaan energiantuotantoon tehtyjen investointien ansiota. Tämä näkyy nyt asiakkaillemme ympäristöystävällisenä ja kilpailukykyisenä kaukolämpönä, kertoo Turku Energian Lämpö-yksikön johtaja Jari Kuivanen.

Laskevaan hintakehitykseen ovat vaikuttaneet lisäksi verkostohyötysuhteen parantuminen sekä lämmön käyttö- ja kunnossapidon parissa tehty kehitystyö muun muassa tuotannon optimoinnin osalta.

satisfaction

Asiakastyytyväisyys huippuluokkaa

Turku Energia osallistui vuonna 2021 EPSI Ratingin energia-alan asiakastyytyväisyys- ja -kokemustutkimuksiin, joissa asiakkaat arvioivat energiayhtiöitä. Turku Energia sai erinomaiset tulokset tutkimuksessa.

Turku Energian kuluttaja-asiakkaiden asiakastyytyväisyys oli energia-alan korkein ja kaukolämmön asiakastyytyväisyydessä Turku Energia sijoittui toiseksi vain indeksipisteen päähän ykkössijasta. Turku Energiaa arvostettiin erityisesti imagon, paikallisuuden, tuote- ja palvelulaadun sekä rahalle saatavan vastineen ansiosta.

Lisäksi Turku Energia saavutti asiakkaidensa arvioimana ykkössijan kestävää kehitystä mittaavassa indeksissä. Tässä kategoriassa arvioinnin suorittivat Turku Energian sähkönmyynnin kuluttaja-asiakkaat sekä kaukolämmön yksityis- ja yritysasiakkaat.

network

Työtapaturmat ja sairauspoissaolot vähenivät

Vuoden onnistumisia olivat tapaturmien ja sairauspoissaolojen väheneminen. Vuonna 2021 tapaturmataajuus laski merkittävästi ollen 7,2, kun se edellisenä vuonna oli 18,3. Päämäärämme on nolla työtapahtumaa, jonka eteen teemme jatkuvasti töitä. Tavoitteenamme on, että sairauspoissaolojen määrä olisi korkeintaan 11 päivää työntekijä kohden vuodessa. Vuonna 2021 sairauspoissaoloja oli 10,5 päivää/työntekijä ja tämä oli alhaisin sairauspoissaolojen määrä viiteen vuoteen.

Electric Plug

Rakensimme puhdasta aurinkoenergiaa tuottavan voimalan kampukselle Saloon

Turku Energia rakennutti Salo IoT Campuksen alueelle 1134 aurinkopaneelista koostuvan aurinkovoimalan. Voimalan arvioitu tuotantomäärä on 374 megawattituntia (MWh) vuodessa. Määrä vastaa noin 180 kerrostaloasunnon vuotuista sähköntarvetta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 50 tonnilla vuodessa.

Aurinkovoimalan tuottama sähkö toimitetaan pitkäaikaisella sähköntoimitussopimuksella Salo IoT Campuksen käyttöön. Turku Energia vastaa myös voimalan ylläpidosta ja huollosta, jolloin asiakkaat saavat nauttia puhtaasta aurinkoenergiasta ilman kunnossapitoon liittyviä huolia.

- Yritysten kiinnostus omaa energiantuotantoa ja aurinkovoimaloita kohtaan on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Meillä on ilo toimia Salo IoT Campuksen energiakumppanina ja tuottaa päästötöntä aurinkoenergiaa paikallisesti valmistetuilla aurinkopaneeleilla heidän käyttöönsä, sanoo myyntipäällikkö Jouni Saarinen Turku Energiasta.

cloud

Metsityksellä hiilinieluja Turkuun

Turku Energia toteutti yhteistyössä Turun kaupungin kanssa metsittämishankkeen, jossa istutettiin kesällä 2021 yhteensä 5000 puuntainta Turun lentokentän pohjoispuolella sijaitsevalle vanhalle maankaatopaikalle. Metsityshanke on osa Turun kaupungin metsäsuunnitelmaa, jonka tavoitteita ovat muun muassa luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, ilmastonmuutoksen hillitseminen ja metsien virkistysmahdollisuuksien parantaminen.

Puut istutettiin noin 2,5 hehtaarin alueelle. Puista 4000 on kuusia ja 1000 rauduskoivuja. Metsittämistä jatketaan yhteistyössä myös kesällä 2022. Metsityshankkeet ovat osa Turku Energian ympäristö- ja ilmasto- ohjelmaa. Metsittämällä aikaansaadut hiilinielut hillitsevät ilmastonmuutosta, ja samalla metsät palvelevat asukkaiden virkistyskäyttöä ja lisäävät hyvinvointia.

hourglass

Päivitimme Ilmasto- ja ympäristöohjelmamme

Turku Energian Ympäristö- ja ilmasto-ohjelma päivitettiin vuosille 2021–2023. Olemme tehneet pitkäkestoista työtä ilmasto- ja ympäristövastuun hyväksi, nyt kyseessä on jo kahdeksas ohjelmamme. Ohjelma koskee koko Turku Energiaa ja Turku Energia Sähköverkkoja ja sen valmistelussa on huomioitu henkilöstön ja sidosryhmien antamia palautteita. Ohjelma on osa ISO 14001 -sertifioitua ympäristöjärjestelmäämme ja sitä päivitetään vuosittain. Ohjelman toteutumista seurataan kuukausittain yksiköissämme.

Olemme myös mukana Turun kaupungin 1,5 asteen elämä -kampanjassa ja olemme sitoutuneet Turun tavoitteeseen olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2029 ja siitä eteenpäin ilmastopositiivinen, jolloin hiiltä sidotaan enemmän kuin sitä päästetään ilmakehään.

network

Siirryimme joustavaan monipaikkatyöhön

Turku Energia valmisteli vuoden 2022 helmikuussa tapahtunutta muuttoa Itäharjun toimitiloihin. Turku Energian muutto tuli ajankohtaiseksi Linnankadun toimitilan alueen kaavoitusmuutosten vuoksi.

Uusien toimitilojemme aiheuttama ympäristökuormitus ja energiankulutus pyritään minimoimaan koko sen elinkaaren ajan. Teknologiakiinteistöt Oy:n rakentama ja omistama talo onkin yksi ensimmäisistä Leed- sertifikaatin korkeimman platinatason mukaisesti Suomeen valmistuneista rakennuksista. Turku Energia uudisti myös tapaansa tehdä töitä ja otti käyttöön monipaikkatyön, joka mahdollistaa työn tekemisen sieltä, missä se on tarkoituksenmukaisinta.