Turkuenergia

Ilmasto- ja ympäristöohjelma

Pitkäjänteistä työtä ympäristön hyväksi

Turku Energia on laatinut ilmasto- ja ympäristötavoitteensa vuosille 2021–2023. Ohjelma on aito työkalu kohti vihreämpää huomista. Tärkeimmät tavoitteet liittyvät ilmastonmuutoksen hillintään ja hiilineutraaliuden saavuttamiseen lähivuosina.

minna_niemela

”Energia-ala on keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Olemmekin pitkäjänteisesti tehneet töitä ilmaston ja ympäristönsuojelun hyväksi. Kuuntelemme ja huomioimme myös sidosryhmiltämme saamiamme palautteita.”

Minna Niemelä, ympäristö- ja laatupäällikkö

Kohti hiilineutraalia Turkua 2029 yhteisillä tavoitteilla

Tärkein ympäristötavoitteemme liittyy ilmastonmuutoksen hillintään: vähennämme vuoteen 2023 mennessä Turun seudun kaukolämmön ominaispäästöjä 85 prosenttia (vuoden 2017 päästötasoon verrattuna) ja luovumme vuoden 2022 aikana kivihiilen käytöstä kaukolämmön perustuotannossa. Rakennamme polkua kohti kivihiiletöntä energiantuotantoa yhdessä osakkuusyhtiömme Turun Seudun Energiantuotannon kanssa. Tutustu energiamme alkuperään täällä.

Uusiutuvien energianlähteiden osuus oli kaukolämmön tuotannossa vuonna 2021 75 prosenttia. Tavoitteena on, että 2023 loppuun mennessä uusiutuvien osuus sähkön ja lämmön hankinnassa kasvaa 85 prosenttiin. Asiakkaidemme on mahdollista jo nyt ostaa meiltä myös 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa.

Olemme tehneet pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti investointeja ja ratkaisuja uusiutuvan energian lisäämiseksi sekä omassa tuotannossamme että yhdessä osakkuusyhtiöidemme kanssa. Viime vuonna lisäsimme osakkuusyhtiömme Suomen Hyötytuuli Oy:n tuulipuistohankkeiden myötä tuulivoiman osuutta tuotannossamme. Tuulienergiaa on tulossa lisää Polusjärven (43 MW) sekä Perhon Kokonevan ja Kyyjärven hankkeissa (92 MW).

Olemme sitoutuneet Turun kaupungin tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä ja olemme osallistuneet Turun kaupungin ilmasto- ja energiasuunnitelman päivittämiseen.

Ilmasto- ja ympäristöohjelmamme päätavoitteet:

  1. Teemme töitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä hiilineutraalin Turun puolesta
  2. Tarjoamme älykkäitä energiaratkaisuja
  3. Rakennamme kestävää energiatulevaisuutta
  4. Tuemme vastuullista sidosryhmätoimintaa
hiilineutraali-turku-sahko-ja-lampo-avoin-2022-03-10

Aktiivista energiatehokkuusneuvontaa

Teemme aktiivista ja jatkuvaa energianeuvontaa ja -opastusta sekä kotitalouksille että yrityksille. Asiakkaiden tietoisuus omien valintojen vaikutuksista on kasvanut, ja ympäristöystävällisten tuotteiden ja palveluiden tarjontaa pidetään itsestään selvänä. Lisäämme tietoa energiasäästöstä ja energiatehokkuudesta myös esimerkiksi vuosittain järjestettävällä valtakunnallisella energiansäästöviikolla sekä päivittäisessä viestinnässämme eri sidosryhmillemme.

Luovumme kivihiilestä kaukolämmön perustuotannossa vuonna 2022. Hiilineutraali olemme vuonna 2029.

Katsaus ilmasto- ja ympäristöohjelman toteutukseen 2021

Ohjelma koskee koko Turku Energiaa ja Turku Energia Sähköverkkoja. Sen valmistelussa on huomioitu henkilöstön ja sidosryhmien antamia palautteita.
Ohjelma päivitetään vuosittain ja sen toteutumista seurataan kuukausittain yksiköissämme. Uusi ohjelma suunnitellaan 2023 aikana.

Edennyt suunnitelmien mukaan
Työn alla
Toteutumassa myöhemmin
1.1  Tavoite: Vähennämme kaukolämmön CO2- ominaispäästöjä 85 % vuoteen 2023 mennessä *) Vertailu v. 2017 tasoon
Lisäämme biopolttoaineiden osuuden yli 75 % TSE:n Naantalin (NA4) voimalaitoksen kaukolämmön tuotannossa
Kuljemme kiertotalouden keinoin kohti hiilineutraalia tuotantoa (hukkalämmön hyödyntäminen, SRF) omissa ja osakkuusyhtiöiden tuotantolaitoksissa
Pyrimme nostamaan ei-polttavan tuotannon osuutta kaukolämmön tuotannossa yli 30 % (mm. hukkalämpöjen ja lämpöpumppujen hyödyntäminen)
1.2 Tavoite: Jatkamme uusiutuvan energian osuuden lisäämistä sähkön ja lämmön hankinnassa (osuus 85 % v. 2023 mennessä)
Jatkamme kannattavia investointeja tuulivoima- ja vesivoiman tuotantoon
Selvitämme vaihtoehtoisten energiantuotantomuotojen kannattavuutta energiantuotannossa
Selvitämme mahdollisuudet kaukolämpötuotannon sähköistymiseen (sektori-integraatio)
1.3 Tavoite: Vähennämme henkilöstön liikkumiseen liittyviä päästöjä
Jatkamme henkilöstön työmatkojen tukemista e-passilla, työsuhdepolkupyöräedulla sekä uusilla etätyölinjauksilla
Kompensoimme henkilökunnan työmatkoihin liittyvien lentoliikenteen CO2- päästöt Turun kaupungin ilmastosuunnitelman mukaisesti
Lisäämme täyssähköautojen ja ladattavien hybridien osuutta 20 prosenttiin yhtiön henkilö- ja pakettiautoista vuoteen 2023 loppuun mennessä
Otamme käyttöön oman uuden biodieselin tankkausaseman
1.4 Tavoite: Huomioimme päästöttömyyden myös työmailla
Huomioimme työmaiden koneiden ja kuljetuskaluston päästöluokat hankinnoissa
Siirrymme käyttämään biopolttoaineita varavoimakoneissa
1.5 Tavoite: Huomioimme uusissa toimitiloissa ympäristöystävälliset energiantuotanto-, tehokkuus- ja kierrätysratkaisut
Hankimme uuteen toimitaloon platinatason LEED-sertifikaatin