Turkuenergia

Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuutta johdetaan Turku Energiassa osana jokapäiväistä johtamista sekä toiminnan kehittämistä ja tehostamista. Vastuullisuutta johdetaan konsernissamme linjattujen periaatteiden, ohjelmien ja ohjeiden avulla. Yhtiöllä on määritelty hyvän hallintotavan ja yritysvastuun periaatteet. Seuraamme vastuullisuuden toteutumista erikseen määritellyin mittarein.

Vastuullisuuden johtaminen on integroitu osaksi sertifioitua toimintajärjestelmäämme (ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001). Järjestelmät koskevat kaikkia konsernin yksiköitä ja ne sertifioitiin vuonna 2004. Työterveyden ja -turvallisuuden osalta päivitimme järjestelmän vuonna 2021 uuteen ISO 45001 -sertifikaattiin. Uusi standardi nostaa työturvallisuuden, työterveyden ja työhyvinvoinnin vaatimustasoa työpaikalla.

Säännöllisten auditointien ja johdon katselmusten avulla kehitämme toimintaamme systemaattisesti. Vuoden 2021 aikana sisäisiä auditointeja toteutettiin kahteen yksikköön, Lämpöön ja Energiaratkaisuihin. Lisäksi Turku Energiassa oli marraskuussa laaja kolmepäiväinen ulkoinen auditointi, jolloin suoritettiin sertifikaattien uudelleenarviointi.

Ympäristövaikutusten jatkuvaa seurantaa

Arvioimme säännöllisesti ympäristövaikutuksiamme muun muassa ympäristönäkökohtien tarkastelulla, päästömittauksin, vesi- ja meluanalyysein sekä seuraamme toiminnastamme saatuja palautteita. Energiayhtiöiden toimintaa koskee myös erittäin laaja ympäristölainsäädäntö.

Vuoden 2021 aikana ei tapahtunut ympäristövahinkoja, jossa öljyä olisi päässyt luontoon. TYKS:n lämpökeskuksen sisällä oli sisäinen öljyvuoto, joka johtui tankkaustilanteessa tapahtuneesta virheestä.

Turku Energia on vuosikymmenien ajan kuulunut Turun Seudun Ilmansuojelun yhteistyöryhmään, joka seuraa ja mittaa Turun seudun ilmanpäästöjen kehitystä. Raporttien mukaan seudun ilmanlaatu on pääsääntöisesti hyvää. Paikalliseen ilmanlaatuun vaikuttavat eniten autoliikenteen typenoksidi- ja pienhiukkaspäästöt, katupöly, asuinrakennusten puunpoltto sekä pienhiukkasten kaukokulkeuma. Energiantuotantolaitosten ja teollisuuden päästöjen vaikutus ilmanlaatuun on todettu vähäiseksi.

Energiatehokkuussopimukset

Turku Energia ja Turku Energia Sähköverkot ovat sitoutuneet energia- alan Energiapalvelujen energiatehokkuussopimukseen vuosille 2017–2025. Olemme sitoutuneet kehittämään asiakkaillemme uusia innovatiivisia energiapalveluita ja energiatehokkuustoimia.

Tavoitteena on säästää omasta energiankäytöstä 6 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Säästöjä on löytynyt muun muassa kaukolämmön verkostohäviöiden vähentämistoimilla. Myös omia kiinteistöjä on kohdekatselmoitu energiatehokkuuslain mukaisesti. Vuoden 2021 aikana katselmoitiin Pääskyvuoren ja Myllyahteen sähköasemat. Uusien toimitilojemme aiheuttama ympäristökuormitus ja energiankulutus pyritään minimoimaan koko sen elinkaaren ajan, ja rakennus onkin yksi ensimmäisistä Leed-ympäristösertifikaatin korkeimman platinatason mukaisesti Suomeen valmistuneista rakennuksista.