Turkuenergia

Liiketoimintakatsaus

Turku Energia -konsernin tulos ja kannattavuus paranivat, investoinnit uusiutuvaan energiaan jatkuivat

Turku Energia -konsernin liikevaihto nousi ja liikevoitto kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Sähkönkulutus nousi Turussa 6,6 % edellisvuoteen verrattuna. Kylmät talvikuukaudet lisäsivät myös kaukolämmön kysyntää. Yhtiö jatkoi panostuksiaan uusiutuvaan energiaan. Sähkön ja lämmön toimitusvarmuus sekä asiakastyytyväisyys säilyivät erittäin hyvällä tasolla.

LIIKEVAIHTO

333,2

milj. €

INVESTOINNIT

23

milj. €

LIIKEVOITTO

22,4

milj. €

hourglass

9,8 min

SÄHKÖNJAKELUN
KESKEYTYSAIKA

network

330

TURKUENERGIALAISTA

euro

20,0 milj. €

OSINGOT

Electric Plug

96 555

SÄHKÖN
KÄYTTÖPAIKKOJA

secure-shield

99,99 %

LÄMMÖN
TOIMINTAVARMUUS

satisfaction

Tutkitusti Suomen
tyytyväisimmät asiakkaat

heating

200 000

KAUKOLÄMMÖN
LOPPUASIAKKAAT

ecology

75 %

UUSIUTUVILLA ENERGIANLÄHTEILLÄ
TUOTETTUA KAUKOLÄMPÖÄ

cloud

67 %

PIENEMMÄT CO2-PÄÄSTÖT
VERRATTUNA VUOTEEN 2017

Turku Energia-konsernin liikevaihto oli 333,2 milj. euroa ja se kasvoi edellisvuotisesta 31,7 prosenttia (2020: 253,0 milj. euroa). Konsernin liikevoitto kasvoi 22,4 milj. euroon (2020: 21,7 milj. euroa). Konsernissa investoitiin 23,0 milj. euroa (16,0 milj. euroa) pääasiassa verkostojen siirtokyvyn sekä sähkö- ja lämpöverkostojen toimintavarmuuden parantamiseen ja ylläpitämiseen.

Turku Energian sähkönmyynnin kuluttaja-asiakkaat sijoittuivat ESPI Ratingin tekemässä tutkimuksessa kaikilla mitatuilla osa-alueilla keskitason yläpuolelle ja kokonaisarvioinnissa sijalle yksi. Maanlaajuisessa kaukolämmön asiakastyytyväisyystutkimuksessa Turku Energian kaukolämpö saavutti kakkossijan. Kestävää kehitystä mittaavassa indeksissä Turku Energia oli ykkönen. Sekä sähkön että lämmön toimitusvarmuus oli vuonna 2021 erinomaisella tasolla.

Turku Energian ilmasto- ja ympäristöohjelma kattaa vuodet 2021–2023. Ohjelma on vuosittain päivitettävä ja se rakentuu neljälle päämäärälle, jotka ovat ilmastonmuutoksen hillintä ja hiilineutraali Turku, älykkäät energiaratkaisut, kestävä energiatulevaisuus ja vastuullinen sidosryhmätoiminta. Tavoitteiden saavuttamiseksi on määritelty 42 toimenpidettä, joista 36 saatiin toteutettua vuoden 2021 aikana. Lue lisää ympäristöohjelmasta täältä.

Koronatilanteen takia toimistotyötä tehtiin pääasiassa etätyönä. Vakavia koronatartuntojen ketjuja ei levinnyt Turku Energian työyhteisössä vuoden aikana. Vuoden aikana valmistauduttiin monipaikkatyöhön ja uuden toimitilan valmistumiseen Turun Itäharjulle.

Liikevaihto, milj. euroa

Liikevoitto, milj. euroa

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa

Turku Energia Sähköverkot laski sähkön siirtohintaa

Sähköä siirrettiin oman verkkoalueen asiakkaille 1 573 GWh (2020: 1 476 GWh) ja muille verkonhaltijoille 513 GWh (2020: 475 GWh). Siirtomäärän kasvu oli edelliseen vuoteen verrattuna huomattava, ja sitä selittävät tavallista kylmemmät talvikuukaudet sekä seudun talouden nopea elpyminen koronakriisin jälkeen.

Myös sähkön käyttöpaikkojen kasvu oli tavallista suurempaa. Uusia sähkön käyttöpaikkoja tuli 3 726, ja vuoden lopussa käyttöpaikkoja oli yhteensä 96 555.

Sähkönjakelun laatu pysyi hyvällä tasolla ja sähkökatkot olivat keskimäärin lyhyitä. Sähkön siirtoasiakasta kohden laskettu keskeytysaika oli 9 minuuttia 59 sekuntia (2020: 11,5 minuuttia).

Sähköverkkoyhtiön investoinnit kohdistuivat sähköverkostojen siirtokyvyn ja toimitusvarmuuden parantamiseen ja ylläpitämiseen. Investoinnit olivat yhteensä 10,8 milj. euroa (2020: 8,6 milj. euroa).

Turku Energia Sähköverkot Oy alensi asiakkaidensa sähkönsiirtohintoja 1.1.2021 alkaen. Käyttäjätyypistä ja sähkön kulutuksesta riippuen alennuksen vaikutus oli verollisena keskimäärin 6 prosenttia. Siirtohinnat pysyivät edelleen valtakunnallisessa vertailussa edullisimpien joukossa siitä huolimatta, että useat muutkin jakeluyhtiöt laskivat hintojaan. Hintojen lasku oli seurausta Energiaviraston valvontamallin muutoksesta, joka tehtiin poikkeuksellisesti kesken valvontajakson

tomi_toivonen

”Sähkönkäyttö kasvoi alueellamme viime vuonna huomattavasti, ja pystyimme vastaamaan kasvavaan tarpeeseen. Viime kevättalvella oli muutama tavallista kylmempi kuukausi, jotka nostivat sähkönkulutuksen huomattavan korkealle. Sähkön kokonaiskulutuksen kasvu myös osaltaan viestii talouden elpymisestä.”

Toimitusjohtaja Tomi Toivonen, Turku Energia Sähköverkot Oy

Kaukolämmön kulutus kasvoi selvästi

Kaukolämpöä myytiin 2 039 GWh (2020: 1 715 GWh) eli 18 % enemmän kuin edellisvuonna. Kulutuksen kasvu johtui tavallista kylmemmistä kuukausista vuoden alussa ja lopussa – koko vuosi oli puoli astetta keskiarvoa kylmempi. Pääosa kaukolämmöstä hankittiin Turun Seudun Energiantuotanto Oy:ltä Naantalin voimalaitokselta, Orikedon biolaitokselta ja Kakolan lämpöpumpuista.

Uusiutuvalla energialla, kuten puuperäisillä biopolttoaineilla, lämpöpumppuratkaisuilla, lämmön talteenotolla ja biokaasulla tuotetun lämmön osuus oli 75 % tuotetusta kaukolämmöstä (2020: 80 %). Tähänkin vaikutti sää, sillä kulutushuippuja tasataan kylminä päivinä öljyä polttavien varavoimaloiden avulla.

Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n Naantalin voimalaitoksessa valmistauduttiin ottamaan käyttöön uusi vastaanottolaitteisto kierrätyspolttoainetta, SRF (solid recovered fuel), varten. Se on lähinnä kaupan alalta ja teollisuudesta tulevaa muovi-, pahvi- ja puujätettä, joka ei kelpaa hyötykäyttöön. Kun laitteisto saadaan täysimittaiseen toimintaan, on se osa ratkaisua, jolla voidaan luopua kivihiilen käytöstä energian perustuotannossa.

Kaukojäähdytystä toimitettiin vuonna 2021 budjetoitua enemmän erittäin lämpimän kesän vuoksi. Teollisuushöyryn asiakaskysyntä oli ennakoidun mukainen. Turku Energian lämmön ja jäähdytyksen toimitusvarmuus asiakkaille oli vuonna edelleen erittäin hyvällä tasolla. Kaukolämpöverkoston häviöitä pystyttiin pienentämään entisestään. Kaukolämmön tuotannon ja -jakelun hyötysuhde on muutaman viime vuoden aikana parantunut huomattavasti.

jari-kuivanen

”Kaukolämpö teki haasteellisessa tilanteessa erittäin hyvän tuloksen samaan aikaan, kun kaukolämmön hintakehitys oli laskeva. Lämmöntuotannon ja -jakelun hyötysuhteen huomattava parantaminen viime vuosien aikana on iso onnistuminen. Vuodesta 2014 Turun alueen kaukolämmön häviöt ovat pienentyneet 40 prosenttia.”

Johtaja Jari Kuivanen

Siirrettyä sähköä (GWh)

Myytyä kaukolämpöä (GWh)

Aurinkopaneelit ja sähköautojen lataus kiinnostivat asiakkaita

Sekä yritys- että kuluttaja-asiakkaidemme määrä jatkoi nousuaan vuonna 2021. Asiakkaiden halu investoida kestävään kehitykseen, aurinkopaneeleihin ja autojen latausratkaisuihin palautui koronapandemiaan liittyneen notkahduksen jälkeen.

Rakensimme Salo IoT Campukselle vuoden lopulla palveluna toimitetun, 1 134 aurinkopaneelista koostuvan aurinkovoimalan. Sen arvioitu tuotantomäärä on 374 megawattituntia (MWh) vuodessa. Määrä vastaa noin 180 kerrostaloasunnon vuotuista sähköntarvetta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 50 tonnilla vuodessa.

Otimme keväällä onnistuneesti käyttöön uuden asiakastietojärjestelmän. Valmistauduimme vuoden mittaan myös Datahubin käyttöönottoon, joka tapahtuu helmikuussa 2022.

Vuoden alussa lanseerasimme kaukolämmön neljännen sukupolven lämmönjakokeskuspalvelun, joka tarjoaa taloyhtiöille ja yrityksille uudenlaisen näkymän kiinteistön lämmitykseen ja mahdollistaa sen energiatehokkuuden parantamisen. Palvelun avulla yritykset ja taloyhtiöt voivat päivittää vanhan kaukolämpöjärjestelmänsä tulevaisuuden järjestelmään vaivattomasti ja vihreitä arvoja kunnioittaen. Palvelun kautta lämmönjakokeskus on mahdollista uusia leasing-palveluna ilman isoja investointeja. Lisäksi se mahdollistaa uusien, energian säästöön liittyvien ratkaisujen helpon hyödyntämisen.

Neljännen sukupolven lämmönjakokeskuspalvelu mahdollistaa taloyhtiöiden ja yritysten energiatehokkuuden parantamisen.

Tuotimme palveluita sähköverkoille ja suunnittelimme valaistuksia kaduille, teille ja erikoiskohteisiin

Verkostotekniikalla on keskeinen rooli Turku Energia Sähköverkot Oy:n toimitusvarmuuden ylläpidossa. Toteutimme suurimman osan yhtiön tarvitsemista rakentamis- ja ylläpitopalveluista. Sähkö- ja valaistussuunnittelussa panostimme erikoiskohteiden valaistusratkaisuihin sekä sähköautojen latausmahdollisuuksien selvityksiin ja suunnitteluun. Sähköautojen latauspisteiden kysyntä oli suurta etenkin taloyhtiöiden parissa.

Maininnan arvoinen erikoiskohde on Hartwallin entiseen panimorakennukseen, Piispantorniin, toteutettu julkisivutaideteoksen valaistus, jonka suunnitteli suunnittelupäällikkö Antti Viertamo yhteistyössä kuvataiteilija Mauri Kososen kanssa. Sinivalasta esittävä Big Blue -teos on painatettu lasille, ja sen valaistus läikehtii veden pinnan tapaan.

harri_salminen

”Laajensimme vuonna 2021 toimintaamme lämpökeskusten sähkökunnossapitoon. Perehdytimme tehtäviin työntekijöitä, jotka olivat aikaisemmin toimineet liikennevalojen kunnossapidossa. Nuo tehtävät siirtyivät meiltä pois. Oli sisäinen onnistuminen löytää työntekijöille uutta työtä ja samalla meille uutta liiketoimintaa.”

Johtaja Harri Salminen

Tuotantolaitosten ja verkkojen käytettävyys pysyi hyvällä tasolla

Tuotantopalvelut-yksikkö tuottaa käyttö- ja kunnossapitopalveluita Turun Seudun Energiantuotanto Oy:lle ja Turku Energia -konsernin sisällä Lämpö-yksikölle. Tuotantolaitosten ja verkkojen käytettävyys oli hyvällä tasolla pandemian asettamista haasteista huolimatta.

Saavutimme asetetut toiminnalliset tulokset kattavasti ja tuotimme yhteisesti sovittujen tavoitteiden täyttymisen myötä asiakkaillemme lisäarvoa. Siirtymää kohti hiilineutraaliuutta tuimme muun muassa kierrätyspolttoaineisiin ja lämpöpumpputekniikkaan liittyvien projektien avulla, jotka tulevat entisestään alentamaan tuotannon hiilijalanjälkeä Turun talousalueella.

Työturvallisuus on toiminnan luonteen vuoksi Tuotantopalvelut-yksikölle ensiarvoisen tärkeää. Panostukset työturvallisuuden kehittämiseen jatkuivat. Yleisesti konsernissa työturvallisuus parani merkittävästi edellisvuodesta.

juha_perkonoja

”Tuimme Turku Energian Lämpö-yksikön ja Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n siirtymää kohti hiilineutraaliutta kehityshankkeilla, jotka liittyvät muun muassa kierrätyspolttoaineisiin ja lämpöpumpputekniikkaan. Nämä tulevat jatkossa entisestään alentamaan tuotannon hiilijalanjälkeä Turun talousalueella.”

Johtaja Juho Perkonoja