Turkuenergia

Energian alkuperä

Vastuullista energiaa

Turku Energia on tehnyt pitkäjänteisesti työtä fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi uusiutuvilla polttoaineilla. Vuoden 2021 lopussa kaukolämmöstä tuotettiin 75 prosenttia uusiutuvilla polttoaineilla. Tavoitteenamme on luopua vuoden 2022 loppuun mennessä kivihiilestä lämmön perustuotannossa, ja vuonna 2029 energiantuotantomme on hiilineutraalia. Myymämme sähköenergia tuotettiin noin 90,5-prosenttisesti uusiutuvilla energialähteillä, kuten tuuli- ja vesivoimalla.

Kaukolämmön alkuperä

Turku Energian kaukolämpö tuotetaan pääosin osakkuusyhtiömme Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n omistamissa Naantalin voimalaitoksessa, Orikedon biolämpökeskuksessa ja Kakolan lämpöpumppulaitoksessa sekä Turku Energian Artukaisten höyrylämpölaitoksessa. Lisäksi Turku Energia hankkii biopolttoaineilla ja hukkalämmöillä tuotettua lämpöä yhteistyökumppaneilta ja asiakkailtaan noin viisi prosenttia koko kaukolämmön tarpeesta. Huippukuorman aikaan talvipakkasilla sekä perustuotantolaitosten häiriötilanteissa kaukolämpöä tuotetaan edellisten lisäksi Turku Energian Luolavuoren pellettilaitoksessa ja öljykäyttöisissä lämpökeskuksissa.

Vuonna 2017 Naantaliin valmistuneen monipolttoainevoimalaitoksen myötä kivihiilen käyttö Turku Energian energiantuotannossa korvautuu muun muassa bioenergialla. Valtaosa biopolttoaineesta, kuten puuhake ja kuori, hankitaan lähialueelta sekä merikuljetuksin. Naantalin voimalaitoksella poltetaan myös SRF-jätettä, joka on kierrätykseen kelpaamatonta kaupan ja teollisuuden jätettä, josta jalostetulla murskalla on erinomainen lämpöarvo. Kierrätyspolttoaineiden vastaanotto- ja käsittelylaitos saadaan täysmittaiseen käyttöön vuoden 2022 aikana.

Vuonna 2021 kaukolämmön ominaispäästöt Turun seudulla olivat 80 kgCO2/MWh myytyä energiaa kohden.

Kaikki jäähdytysratkaisumme ovat aina 100 % uusiutuvia ja ominaispäästöt ovat 0 kgCO2/MWh myytyä energiaa kohden.

Ekotakuu Lämpö, Ekotakuu Jäähdytys ja Hukkatakuu Lämpö -tuotteilla takaamme, että asiakkaan ostama kaukolämpö tai -jäähdytys on tuotettu 100 % uusiutuvasti. Ulkoinen todentaja varmentaa tuotteet vuosittain.

Lämmön hankinnan polttoaineet 2021

Sähköenergian alkuperä 2021

Sähköenergian alkuperä

Sähkön alkuperäjakauma on laskettu käyttäen Energiaviraston ilmoittamaa Suomen kansallista jäännösjakaumaa ja Turku Energian hankkimia alkuperätakuita. Sähkön alkuperätakuita myönnetään uusiutuvista energialähteistä tuotetulle sähkölle eli alkuperätakuut ovat myös asiakkaalle todistus siitä, että sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Energiavirasto julkaisee jäännösjakauman vuosittain kesäkuussa. Luvut päivitetään verkkosivuillemme tämän jälkeen.

Suomen kansallinen jäännösjakauma sisältää fossiilisilla polttoaineilla ja ydinvoimalla tuotetun sähkön sekä sen osuuden uusiutuvan sähkön tuotannosta, jota ei ole myyty alkuperätakuina erikseen. Turku Energian myymä sähköenergia tuotettiin 90,5-prosenttisesti uusiutuvilla energialähteillä ja noin 95-prosenttisesti fossiilittomasti. Asiakkaamme voivat valita myös Ekotakuu-palvelun, jolloin asiakas saa sähkönsä 100-prosenttisesti uusiutuvana energiana.

Sähköenergia tuotetaan Turku Energian omissa ja osakkuusyhtiöiden omistamissa tuotantolaitoksissa, joita ovat Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE) omistama Naantalin voimalaitos, Svartisenin vesivoimalaitos, Kolsin Voiman vesivoimalaitokset ja Suomen Hyötytuulen tuulivoimalaitokset. Turku Energialla on myös lukuisia ostosopimuksia eri sähköntuotantolaitosten kanssa, kuten Högsåran tuulipuiston ja Kiskonjoen vesivoimalaitoksen kanssa.

Turku Energian myymän sähkön CO2-ominaispäästöt ovat keskimäärin 29,17 g/kWh. Käytetyn ydinpolttoaineen kertymä Suomessa vuonna 2021 oli keskimäärin 0,17 mg/kWh.

 

Turun seudun kaukolämmön päästöt

Hiukkaspäästöt v. 2017-2021, t

Hiukkasten ominaispäästö, t/GWh

Typenoksidipäästöt v. 2017-2021, t

Typenoksidien ominaispäästö, t/GWh

Rikkidioksidipäästöt v. 2017-2021, t

Rikkidioksidin ominaispäästö, t/GWh

Hiilidioksidipäästöt v. 2017-2021, t

Hiilidioksidin ominaispäästö, t/GWh