Turkuenergia

Vuoden 2021 ympäristövastuun kohokohtia

Työmme ympäristön hyvinvoinnin puolesta näkyy uusiutuvan ja paikallisen energiantuotantomme lisäksi monissa hankkeissamme ja sidosryhmätyössämme.

ecology

Uusia ympäristöystävällisiä palveluja asiakkaille

Turku Energia solmi sopimuksen yli 1100 aurinkopaneelin voimalan toimittamisesta Salo IoT Campukselle. Aurinkovoimalan tuottama sähkö toimitetaan pitkäaikaisella sähköntoimitussopimuksella Salo IoT Campuksen käyttöön.

Uusia palveluita ovat myös energiatehokkuuskatselmukset yrityksille, jossa etsimme yhteistyössä mahdollisuuksia energiansäästöön. Toteutimme katselmuksen muun muassa Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kanssa.

Yrityksillä on mahdollisuus ottaa käyttöön uusi vastuullisuusraportointia ja energianhallintaa tukeva EnerKey-työkalu.

secure-shield

Luonnon monimuotoisuuden suojelua

Teemme yhteistyötä Luonnonperintösäätiön kanssa tukemalla varsinaissuomalaisten ikimetsien suojelua. Lisäksi Turku Energia toteutti yhteistyössä Turun kaupungin kanssa metsityshankkeen, jonka myötä istutettiin 5000 puuntainta Turun lentokentän pohjoispuolella sijaitsevalle vanhalle maankaatopaikalle. Metsityshanke kasvattaa hiilinielua ja tukee metsien virkistyskäyttöä sekä luonnon monimuotoisuutta.

Turku Energia on mukana päivittämässä Energiateollisuuden biodiversiteetin tiekarttaa, työ valmistuu keväällä 2022. Työssä on tarkoitus kartoittaa, miten energiayhtiöt voivat vielä paremmin huomioida luonnon monimuotoisuuden suojelun koko energian toimitusketjussa.

Vesiensuojelua

Olemme olleet yli 20 vuoden ajan Pidä Saaristo Siistinä ry:n yhteistyökumppani. Yhdistys tekee työtä puhtaampien vesistöjen puolesta. Vuoden 2021 aikana päivitimme myös Itämerihaasteemme. Olemme aktiivisia yhteistyöhankkeissa ja sitoudumme edistämään asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tietoisuutta Itämeren tilasta ja siihen liittyvistä vaikutusmahdollisuuksista sosiaalisen median ja asiakasviestinnän kautta.

heating

Kiertotalouden tukemista ja jatkuvaa koululaisyhteistyötä

Turku Energia oli mukana Turun ja Naantalin seudun organisaatioiden kanssa lahjoittamassa yhdessä Turun yliopistolle 600 000 euroa kiertotalouden professuurin perustamiseen. Professuuri vahvistaa Turun yliopiston laajentunutta tekniikan kokonaisuutta sekä koko yliopiston monialaista osaamista.

Turku Energia on ollut mukana päivittämässä Circular Turku -kiertotalouden tiekarttaa. Kiertotaloudessa tuotanto ja kulutus tuottavat mahdollisimman vähän jätettä ja materiaali pyritään kierrättämään tehokkaasti. Tavoitteena on kestävä kehitys ja luonnonvarojen säästäminen. Kiertotalouden malli vahvistaa alueen arvoketjuja ja paikallisia liiketoimintamahdollisuuksia.

Lisäksi teemme oppilaitosyhteistyötä peruskoulujen kanssa koululaisvierailuin, joita ei valitettavasti vuonna 2021 voitu järjestää koronan takia. Olemme tukeneet valtakunnallisella energiansäästöviikolla 2. luokkalaisten energiansäästöön ja ilmastonmuutokseen liittyvien opetuspakettien hankintaa. Viime vuonna sponsoroimme niitä yli 300 oppilaalle.

Electric Plug

Turku Energia mukana tekemässä Ylioppilaskylästä energiapositiivista

Turun Ylioppilaskylässä sijaitseva Tyyssija on Turun Ylioppilaskyläsäätiön (TYS) vuoden 2022 alussa valmistunut lähes 200 asunnon opiskelija-asuntokohde. TYS ja Turku Energia ovat mukana EU-rahoitteisessa RESPONSE-hankkeessa, jossa rakennetaan ilmastoystävällistä ja kestävää kaupunkia.

Ylioppilaskylän alueella otetaan käyttöön innovatiivisia ja ilmastoystävällisiä energiaratkaisuja, joiden myötä alue tuottaa enemmän energiaa kuin kuluttaa. Tarkoituksena on tuottaa 120 prosenttia alueella kulutettavasta energiasta. Merkittävä tekijä alueen energiapositiivisuudessa on Turku Energian Tyyssijaan toteuttama uudenlainen energiaratkaisu, joka huolehtii kiinteistön lämmityksestä ja jäähdytyksestä hyödyntäen kaukojäähdytyksen paluulämpöä lämpöpumpun lämmönlähteenä.

Lämpöpumppu käyttää lämmönlähteenä kaukojäähdytyksen paluulämpöä eli muista kiinteistöistä talteen otettua ylijäämälämpöä. Näin ratkaisu mahdollistaa energiavirtojen kierrättämisen kaupungin sisällä aivan uudella tavalla.

Kuva: Turun Ylioppilaskyläsäätiö