Turkuenergia

Toimintaympäristökatsaus

Näkymät tulevaisuuteen

Määrätietoinen 2000-luvun alusta asti tehty työ uusiutuvan energian tuotannon lisäämiseksi on tuottanut tulosta ja kaukolämmön tuotannossa päästiin vuonna 2021 uusiutuvien energiamuotojen osuudessa 75 prosenttiin. Uusiutuvan energian osuuden nähdään edelleen kasvavan sekä lämmön- että sähköntuotannossa lähivuosina.

Sähkön ja kaukolämmön sekä kaukojäähdytyksen kysynnän arvioidaan pysyvän vakaana Turun seudulla. Lämpötilan vuosittaiset vaihtelut vaikuttavat huomattavasti energian ja erityisesti lämmön kysyntään jatkossakin.

Venäjän Ukrainaa kohtaan aloittama hyökkäyssota heikentää ennustettavuutta energia-alalla olennaisesti. Turku Energian tilannetta auttaa viimeisen 20 vuoden aikana tehty uusiutuvan energian osuuden ja tuotannon omavaraisuuden kasvattaminen. Lämmön ja sähkön toimituksissa ensisijainen asia on huolto- ja toimitusvarmuuden turvaaminen. Tämä voi vaikuttaa uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamiseen yksittäisinä vuosina.

Sähkön tukkuhinnassa oli suurta vaihtelua vuonna 2021 erityisesti polttoaineiden ja päästöoikeuksien kallistumisen takia. Ukrainan tilanne aiheuttaa energiamarkkinoille epävarmuutta, mikä on johtanut sähkön ja eri polttoaineiden markkinahintojen suuriin vaihteluihin myös alkuvuonna 2022.

Energiaviraston uusi lähestymistapa sähköverkon tuottotason regulaatioon tulee laskemaan lähivuosina sähköverkon tuottotasoa merkittävästi ja aiheuttanee sähköverkkoinvestointien kriittistä tarkastelua ja mahdollisesti lykkäämistä pitemmälle tulevaisuuteen.

Turku Energia -konsernin liiketoiminnan tuloksen arvioidaan olevan vuonna 2022 selvästi aikaisempaa alhaisemmalla tasolla.